Stichting Peuterspeelzalen Veghel werkt volgens de Wet Kinderopvang.  

U kunt hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen.            

Wanneer heb ik recht op Kinderopvangtoeslag

  • u werkt beiden
  • u volgt een studie
  • u volgt een traject of inburgeringscursus

Voor meer informatie, klik hier

voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag gaat u naar deze link.

En als ik géén recht heb op Kinderopvangtoeslag:

  • hoogte van de ouderbijdrage is inkomensafhankelijk.
  • u moet aantonen dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag via  formulier ouderverklaring
  • beide ouders leveren bij ons een inkomensverklaring in (belastingdienst 0800- 0543)

 Rekenvoorbeeld voor netto kosten peuterspeelzaal bij 2 dagdelen van 5 uur per week voor 40 weken

Bruto jaarbedrag                                 kosten per maand                       kosten per dagdeel 

  € 0 tot  € 24.000,-                                    €     5,35                                   €    0.80

 € 29.880,- tot 31.269,-                              €     10,69                                 €    1,60

€ 35.448.- tot 36.838,-                               €     14,83                                 €    2,23

€ 42.543,- tot 43.971,-                               €     19,78                                 €    2,97

€ 46.825,- tot 48.251,-                               €     22,32                                 €   3,35

€ 52.869,- tot 55.924,-                               €     26,60                                 €   3,99

€ 58.983,- tot 62.041,-                               €     31,01                                 €   4,65

€ 62.042,- tot 65,097                                 €     34,10                                 €   5,11

 

VVE

Indien uw kind in aanmerking komt voor VVE dagdelen betaalt u voor deze vier dagdelen € 10,- per maand.

 

De facturen van SPV ontvangt u maandelijks (vooraf) aan het begin van de maand.

U betaalt voor 40 weken per jaar gedeeld door 12 maanden.

Wilt u weten wat u precies gaat betalen voor de peuterspeelzaal in uw situatie.

Onderstaande link geeft inzicht in de kortingspercentage voor ALLE ouders

tabel kinderopvangtoeslag 2019

 

LRK nummers locaties

Timpe Tampe          117064567

 De Rakkers            785209815

Pompeltje                495676949

De Speelbal            372104630

Nijntje Pluis             279168354

't Vijvertje                 260173393

Hummelhoek           235489992

`t Paplippelke          177714268

`t Empeltje              169279893

De Speelhoek         149799962

t Ven                        124188710

`t Uilenestje             110567614