VVE, spelend leren

In het kader van de Voor-en Vroegschoose Educatie (VVE) wordt er in Veghel op alle peuterspeelzalen met het programma Piramide gewerkt. Piramide is een programma voor peuters en kleuters waarbij het accent ligt op de taalontwikkeling. Piramide geeft eveneens handreikingen voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Naast taalontwikkeling wordt aandacht besteed aan de sociale, de emotionele en de creatieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen met een (taal) achterstand krijgen extra begeleiding van een pedagogisch medewerker. Sommige kinderen komen in aanmerking voor 2 extra dagdelen peuterspeelzaal. Hiervoor is geen ouderbijdrage verschuldigd. Of een kind hiervoor in aanmerking komt, is afhankelijk van het advies van het consultatiebureau en/of van de door de pedagogisch medewerker gesignaleerde (taal)achterstand en/of van de uitslag van de CITO-toets.