Op deze pagina vindt u informatie over de methode die op onze peuterspeelzalen wordt gebruikt. In het menu hierboven vindt u een aantal documentenbibliotheken:

  1. Informatie over het aanmelden en afmelden van uw kind, en een mutatieformulier.
  2. De GGD-rapportages van de peuterspeelzalen.
  3. Algemene informatie, zoals het traktatiebeleid.

Piramide; een speelse educatieve aanpak

Op onze peuterspeelzalen werken de leidsters met de speelse educatieve aanpak van Piramide om de peuters te stimuleren in hun ontwikkeling. Steeds wordt er gedurende een paar weken gespeeld rond een thema dat dicht bij de kinderen staat zoals lente, kunst, mensen en verkeer. De groepsruimte wordt, samen met ouders en kinderen, rond het thema ingericht. Kinderen ontdekken daar alleen en samen van alles over de thema’s. Voor de peuters is er uitdagend materiaal om mee te spelen en zich te ontwikkelen. Er worden ook activiteiten in kleine
groepjes gedaan. De leidsters maken een keuze uit activiteiten als vertellen, voorlezen, muziek maken, dansen, bouwen en sjouwen en creatief bezig zijn.

Dagindeling

Op de groep wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Er zijn momenten voor het spelen binnen of buiten, voor het spelen in de hoeken, voor de activiteiten samen met de leidster en het samen eten en drinken. De dagritmekaarten die in de groep hangen laten de kinderen en ouders zien hoe het verloop van de dag eruitziet. Dit biedt de kinderen houvast en geeft veiligheid. Als ouder kun je aan het eind van de dag bij de dagritmekaarten met je peuter een gesprekje voeren over wat de peuter op deze dag heeft gedaan.

Voor álle kinderen

We willen alle kinderen ondersteunen in hun volgende groei-stap. Daarom is er voor elk kind wat te ontdekken. Peuters die mogelijk een achterstand hebben opgelopen krijgen extra aandacht door tutoring. Een (speciale) leidster zal deze kinderen individueel of in kleine groepjes ondersteunen. Peuters die verder zijn in hun ontwikkeling krijgen uitdagende activiteiten aangeboden.

Voor de ouder(s)

De peuterspeelzaal is samen met de ouder(s) partner in opvoeding. Daarom is de link met thuis heel belangrijk in de aanpak van Piramide.

Wij geven bij ieder thema een ouderbrief mee. In deze brief staat hoe ouders thuis aandacht aan het thema kunnen besteden. Als ouder weet je dan wat het thema is waar wij samen mee bezig zijn. Op deze manier kun je met je kind praten over wat het op de peuterspeelzaal gedaan heeft, samen een liedje zingen of thuis nog eens voorlezen uit het prentenboek van het thema.

Al spelend een goede voorbereiding op de basisschool

De aanpak van Piramide is een goede voorbereiding op de basisschool. Maar het is zeker geen schoolse aanpak. Peuters moeten peuters kunnen blijven. Daarom ligt het accent op spelen. Want zo ontdekken peuters de wereld en kunnen ze groeien in hun ontwikkeling!