26-02-2018

Verkeersveiligheid bij Peuters.

Als peuterspeelzaal vinden wij het belangrijk om kinderen bewust te maken van de gevaren in het verkeer.  Wij willen bijdragen aan bewustwording voor onze peuters hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Tevens vinden wij het belangrijk dat kinderen op een veilige manier op de peuterspeelzaal aankomen. We proberen ook in gesprek te gaan met ouders over de juiste manier van vervoeren op de fiets of in de auto.

In de buurt van de peuterspeelzaal maken we ouders erop attent dat kinderen onverwacht op straat kunnen rennen. We maken zowel kinderen als hun ouders ervan bewust niet op de stoepen voor de speelzaal te gaan staan, maar op de daarvoor bestemde vakken.

Elke jaar zorgen de leidsters d.m.v. het thema verkeer voor actieve bewustwording van kinderen en ouders.  Bij aanvang van het thema krijgen ouders een nieuwsbrief mee dat het verkeersthema gaat starten, welke woorden aan bod komen, en welke aanpak gebruikt wordt om het thema aan kinderen te presenteren. Na het thema mogen ouders komen kijken waar de kinderen mee bezig zijn geweest. In het thema verkeer worden ook regelmatig uitstapjes gemaakt. Uiteraard gaan de leidsters dan veilig met de kinderen op weg, er worden extra ouders gevraagd om mee te gaan. De uitstapjes gaan dan over: “ het oversteken”, hoe doe je dat. Stoplichten en zebrapad, waar dienen die voor enz.