Alle kinderen eten fruit op de speelzaal en drinken water. Wij verzoeken u 1 stuks fruit mee te nemen en samen met uw kind in de daarvoor bestemde fruitschaal neer te leggen.

Het is geen probleem als uw kind niet zindelijk is. Wij verzoeken u wel om voor uw kind reservekleding en luiers mee te geven.