De pedagogisch medewerkers zijn een kwartier voor tijd aanwezig om alles voor de dag klaar te zetten. Zij zullen bij aanvang van de groep, u en uw kind ophalen op de afgesproken plaatst. Wij verzoeken u om bij het brengen en halen niet vroeger naar binnen te gaan. Dit kan storend werken op de groep. Bovendien is alle aandacht weg als uw peuter u eerder ziet. Wij verwachten dat een volwassene uw kind ophaalt. Als u uw kind niet zelf ophaalt, dan verzoeken wij u dit aan de pedagogisch medewerker door te geven.