Als uw kind niet naar de peuterspeelzaal kan komen, wegens ziekte of vakantie, wilt u dan uw kind afmelden via KindPlanner? U logt in via de volgende link: https://spv.kindplanner.nl/#/login.

 

Onze peuterspeelzalen zijn niet ingesteld om zieke kinderen te verzorgen. Als een kind ziek is kan het niet naar de peuterspeelzaal komen. SPV handelt bij ziekte volgens de richtlijnen van de GGD. Als een kind op de peuterspeelzaal ziek wordt, nemen de pedagogisch medewerkers contact op met de ouder om het kind te laten halen.

Belangrijk !!!:

Indien uw kind ziek is stellen wij het op prijs als u doorgeeft wat het mankeert. In verband met besmettingsgevaar willen wij andere ouders op de hoogte brengen.