Bezoek deze site met regelmaat om op de hoogte te blijven! Veel lees-en kijkplezier! klik hier voor het fotoalbum.

Speelzaal `t Empeltje is gehuisvest in een klaslokaal bij basisschool de Empel aan de Melkerstraat 1 te Erp en  is in 2018 van start gegaan.

De speelzaal heeft de beschikking over een gezellig en royaal lokaal met aangrenzend een hal waarbij ook door de peuters gespeeld mag worden. Om de samenwerking en de overgang van peuters naar kleuters te bevorderen worden gezamenlijke activiteiten ondernomen. Het lokaal wordt ook door de kleuters gebruikt op de dagdelen dat de peuters niet aanwezig zijn of bij een gezamelijke activiteit gelijktijdig gebruikt. Het lokaal is dusdanig ingericht dat de verschillende gebruikers daar geen hinder van ondervinden. Naast de groep is een aangrenzende sanitaire ruime. De buitenruimte wordt gedeeld met de kleuters. Samen met de onderbouw wordt gekeken naar veilige speelmomenten met de peuters.

Het adres van `t Empeltje: Melkerstraat 1, 5469 SL, Erp telefoonnummer: 0413-726820 

groepen en openingstijden.

maandagmorgen 08.15 -12.15 uur

en woensdagmorgen van: 08.30 - 12.30 uur

 

De speelzaal is 40 weken per jaar geopend, tijdens de schoolvakantie zijn wij niet geopend. Studiedagen en andere schoolvrije dagen is de peuterspeelzaal wel geopend. Alle kinderen worden deze twee dagdelen verwacht, 1 dagdeel wordt in principe niet aangeboden.

Er zijn op dit moment maximaal 16 kinderen aanwezig met 2 pedagogisch medewerker. 

Klik hier om het pedagogisch beleid van alle peuterspeelzalen en het werkplan op de peuterspeelzaal te bekijken.

 

Wilt u meedenken over de kwaliteit van de peuterspeelzaal, klik hier voor de pagina van de oudercommissie.