Bezoek deze site met regelmaat om op de hoogte te blijven! 
Veel lees-en kijkplezier!

Peuterspeelzaal De Speelhoek  in Boerdonk heeft een ruimte in basisschool Sint Nicolaas.

Deze school ligt in het hart van Boerdonk. Het gebouw dateert uit 1930 maar door diverse verbouwingen en aanpassingen in de loop der tijd hebben ook de peuters de beschikking over een mooi lokaal met een gezellige buitenspeelruimte. Het lokaal wordt gedeeld met de kinderen die overblijven en op sommige momenten vinden er ook schoolactiviteiten plaats. Het lokaal is echter zodanig ingericht dat de verschillende gebruikers hier geen hinder van ondervinden.

De samenwerking met school is niet intensief maar bij feestelijke gelegenheden zoekt men elkaar wel op en de lijntjes zijn kort doordat de school klein is en men elkaar over het algemeen goed kent. De peuters hebben doorgaans geen moeite om de overstap naar de kleutergroep te maken.

In de loop van het schooljaar 2014-2015 is het aantal kinderen dat de peuterspeelzaal bezoekt teruggelopen. Daarom is de groepsgrootte vanaf 1 april teruggegaan van maximaal 16 kinderen en 2 leidsters naar maximaal 8 kinderen met 1 leidster.

Het adres van de Speelhoek is: 
Pastoor van Schijndelstraat 28, 5469 PT  Boerdonk, telefoonnummer: 06-57 14 58 52

Groep en openingstijden:

dinsdagmiddag - vrijdagmorgen
openingstijden 's morgens  van 8.20 uur tot 11.30 uur en 's middags van 13.10 uur tot 15.30 uur

De speelzaal is 40 weken per jaar geopend, tijdens de schoolvakantie en nationale feestdagen zijn wij niet geopend. Studiedagen en andere schoolvrije dagen is de peuterspeelzaal wel geopend. Alle kinderen worden minimaal twee dagdelen verwacht, 1 dagdeel wordt in principe niet aangeboden 

Wilt u meedenken over de kwaliteit van de peuterspeelzaal, klik hier voor de pagina van de oudercommissie.